KCG.EDU: Thông báo tuyển sinh cho kỳ nhập học 10/2021

★ Học viện máy tính Kyoto (Kyoto Computer Gakuin – KCG): chương trình kỹ sư IT

+ Tuyển sinh các ngành: Xử lý thông tin, Khoa học máy tính, Thông tin truyển thông.

+ Thời gian tuyển: từ 1/2/2021 đến 25/6/2021

★ Trường SĐH Công nghệ thông tin Kyoto (KCGI): chương trình thạc sĩ

+ Tuyển sinh ngành Công nghệ kinh doanh WEB

+ Thời gian tuyển: đến 30/6/2021

Các ứng viên có nguyện vọng có thể tìm hiểu về điều kiện ứng tuyển và cách thức nộp hồ sơ đăng ký tại đây.