KCG.EDU: Thông báo tuyển sinh cho kỳ nhập học 10/2021

★ Học viện máy tính Kyoto (Kyoto Computer Gakuin – KCG): chương trình kỹ sư IT

+ Tuyển sinh các ngành: Xử lý thông tin, Khoa học máy tính, Thông tin truyển thông.

+ Thời gian tuyển: từ 1/2/2021 đến 25/6/2021

★ Trường SĐH Công nghệ thông tin Kyoto (KCGI): chương trình thạc sĩ

+ Tuyển sinh ngành Công nghệ kinh doanh WEB

+ Thời gian tuyển: đến 30/6/2021

Các ứng viên có nguyện vọng có thể tìm hiểu về điều kiện ứng tuyển và cách thức nộp hồ sơ đăng ký tại đây.

 707 total views

KCG.EDU: Thông báo tuyển sinh cho kỳ nhập học 04/2021

Học viện Máy tính Kyoto (Kyoto Computer Gakuin – KCG): chương trình đào tạo kỹ sư IT

+ Các ngành tuyển sinh: bao gồm tất cả các ngành hiện có tại KCG gồm Nghệ thuật và thiết kế, Kinh doanh và quản lý, Khoa học máy tính, Digital game và giải trí số, Kỹ thuật.

+ Thời gian nhận đăng ký và sơ tuyển: từ 1/9/2020 đến 4/12/2020

Trường Sau đại học Công nghệ thông tin Kyoto (KCGI): chương trình đào tạo thạc sĩ IT

+ Thời gian nhận đăng ký và sơ tuyển: từ 3/8/2020 đến 4/12/2020

Các ứng viên có nguyện vọng tìm hiểu thông tin và đăng ký có thể xem chi tiết tại đây.

 458 total views