Đăng ký tham gia


Các mục có dấu * là mục bắt buộc.


Sau khi đăng ký, thông tin về Links tham gia hội thảo Online (trên nền tảng Zoom) cùng các hướng dẫn chi tiết sẽ được KCG Hà Nội gửi thông báo qua email đã đăng ký ở trên trước ngày hội thảo diễn ra. Các bạn vui lòng đăng ký email thường dùng và kiểm tra email.
Trước ngày hội thảo dự kiến 01 ngày, nếu bạn không nhận được thông báo vui lòng liên hệ đến VP KCG Hà Nội theo thông tin phía bên trái form đăng ký này.