KCG.EDU: Thông báo tuyển sinh cho kỳ nhập học 04/2021

Học viện Máy tính Kyoto (Kyoto Computer Gakuin – KCG): chương trình đào tạo kỹ sư IT

+ Các ngành tuyển sinh: bao gồm tất cả các ngành hiện có tại KCG gồm Nghệ thuật và thiết kế, Kinh doanh và quản lý, Khoa học máy tính, Digital game và giải trí số, Kỹ thuật.

+ Thời gian nhận đăng ký và sơ tuyển: từ 1/9/2020 đến 4/12/2020

Trường Sau đại học Công nghệ thông tin Kyoto (KCGI): chương trình đào tạo thạc sĩ IT

+ Thời gian nhận đăng ký và sơ tuyển: từ 3/8/2020 đến 4/12/2020

Các ứng viên có nguyện vọng tìm hiểu thông tin và đăng ký có thể xem chi tiết tại đây.