KCG.EDU: Thông báo tuyển sinh cho kỳ nhập học 10/2020

★ Học viện máy tính Kyoto (Kyoto Computer Gakuin – KCG): chương trình cao đẳng

+ Tuyển sinh các ngành: Xử lý thông tin, Khoa học máy tính, Thông tin truyển thông.

+ Thời gian tuyển: từ 31/1/2020 đến 26/6/2020

★ Trường SĐH Công nghệ thông tin Kyoto (KCGI): chương trình thạc sỹ

+ Tuyển sinh ngành Công nghệ kinh doanh WEB

+ Thời gian tuyển: từ 3/2/2020 đến 30/6/2020

Các ứng viên có nguyện vọng có thể tìm hiểu về điều kiện ứng tuyển và cách thức nộp hồ sơ đăng ký tại đây.